<
 %
 duurzaam G
info `
bestel v
﷯ Liersesteenweg 191 - 2640 Mortsel P oprit voor de deur ﷯ +32 3 454 19 60 - kantooruren ﷯ openingsuren winkel ma - di - wo - do : 13.30u - 18u vrijdag : 13.30u - 16u za, zo en feestdagen gesloten ﷯ sluitingsdagen ’19 di 24 dec open tot 15u 7 WINTERSLUITING : van 25 dec '19 tot 02 jan '20
<
﷯ Liersesteenweg 191 - 2640 Mortsel P oprit voor de deur ﷯ +32 3 454 19 60 - kantooruren ﷯ openingsuren winkel ma - di - wo - do : 13.30u - 18u vrijdag : 13.30u - 16u za, zo en feestdagen gesloten ﷯ sluitingsdagen ’19 di 24 dec open tot 15u 7 WINTERSLUITING : van 25 dec '19 tot 02 jan '20
<
 %
 duurzaam G
info `
bestel v
﷯ Liersesteenweg 191 - 2640 Mortsel P oprit voor de deur ﷯ +32 3 454 19 60 - kantooruren ﷯ openingsuren winkel ma - di - wo - do : 13.30u - 18u vrijdag : 13.30u - 16u za, zo en feestdagen gesloten ﷯ sluitingsdagen ’19 di 24 dec open tot 15u 7 WINTERSLUITING : van 25 dec '19 tot 02 jan '20
<
﷯ Liersesteenweg 191 - 2640 Mortsel P oprit voor de deur ﷯ +32 3 454 19 60 - kantooruren ﷯ openingsuren winkel ma - di - wo - do : 13.30u - 18u vrijdag : 13.30u - 16u za, zo en feestdagen gesloten ﷯ sluitingsdagen ’19 di 24 dec open tot 15u 7 WINTERSLUITING : van 25 dec '19 tot 02 jan '20
<
﷯ Liersesteenweg 191 - 2640 Mortsel P oprit voor de deur ﷯ +32 3 454 19 60 - kantooruren ﷯ openingsuren winkel ma - di - wo - do : 13.30u - 18u vrijdag : 13.30u - 16u za, zo en feestdagen gesloten ﷯ sluitingsdagen ’19 di 24 dec open tot 15u 7 WINTERSLUITING : van 25 dec '19 tot 02 jan '20
<
 duurzaam G
bestel v
 %
﷯ Liersesteenweg 191 - 2640 Mortsel P oprit voor de deur ﷯ +32 3 454 19 60 - kantooruren ﷯ openingsuren winkel ma - di - wo - do : 13.30u - 18u vrijdag : 13.30u - 16u za, zo en feestdagen gesloten ﷯ sluitingsdagen ’19 di 24 dec open tot 15u 7 WINTERSLUITING : van 25 dec '19 tot 02 jan '20
info `
<
 %
G
`
v
﷯ Liersesteenweg 191 - 2640 Mortsel P oprit voor de deur ﷯ +32 3 454 19 60 - kantooruren ﷯ openingsuren winkel ma - di - wo - do : 13.30u - 18u vrijdag : 13.30u - 16u za, zo en feestdagen gesloten ﷯ sluitingsdagen ’19 di 24 dec open tot 15u 7 WINTERSLUITING : van 25 dec '19 tot 02 jan '20
<
﷯ Liersesteenweg 191 - 2640 Mortsel P oprit voor de deur ﷯ +32 3 454 19 60 - kantooruren ﷯ openingsuren winkel ma - di - wo - do : 13.30u - 18u vrijdag : 13.30u - 16u za, zo en feestdagen gesloten ﷯ sluitingsdagen ’19 di 24 dec open tot 15u 7 WINTERSLUITING : van 25 dec '19 tot 02 jan '20
<
﷯ Liersesteenweg 191 - 2640 Mortsel P oprit voor de deur ﷯ +32 3 454 19 60 - kantooruren ﷯ openingsuren winkel ma - di - wo - do : 13.30u - 18u vrijdag : 13.30u - 16u za, zo en feestdagen gesloten ﷯ sluitingsdagen ’19 di 24 dec open tot 15u 7 WINTERSLUITING : van 25 dec '19 tot 02 jan '20
 %
G
`
v
<
0 Liersesteenweg 191 2640 Mortsel P oprit voor de deur ! +32 3 454 19 60 kantooruren N openingsuren winkel ma - di - wo - do : 13.30u - 18u vrijdag : 13.30u - 16u za, zo en feestdagen gesloten E sluitingsdagen di 24/12 open tot 15u 7 WINTERSLUITING: van 25/12/19 tot 2//1/20
<
0 Liersesteenweg 191 2640 Mortsel P oprit voor de deur ! +32 3 454 19 60 kantooruren N openingsuren winkel ma - di - wo - do : 13.30u - 18u vrijdag : 13.30u - 16u za, zo en feestdagen gesloten E sluitingsdagen di 24/12 open tot 15u 7 WINTERSLUITING: van 25/12/19 tot 2//1/20